Yhteystiedot 2021-06-21T09:09:34+00:00

Häkiläpolku 1  33100  Tampere.  LY 0369236-4.          Tel. + 358(0)400 732 400
e-mail         info(at)minera-auri.com

Minera Auri Oy on perustettu 1980. Ensimmäisinä toimintavuosina valmistettiin legendaarisia Powerset GA100 ja PS2 kitaravahvistimia sekä PA- kaiuttimia ja -vahvistimia. Myöhemmin toiminta laajeni julkisten tilojen ääni- ja valotekniikkaan.

Maaliskuuhun 2006 toimintaa harjoitettiin nimellä Powerset Oy. Liiketoiminta ja Powerset nimi aputoiminimineen myytiin silloin Raimo Helmiselle. Yrityksen nimeksi vaihtui Minera Auri Oy samana vuonna. 30 v:n aikana yritys on toteuttanut n. 1200 ääni-/valoteknistä toteutusta julkisiin tiloihin. Kohteet ovat olleet monenlaisia: Jäähallin ääni- ja valotekniikka Turkkiin, matkamuistomyymälän valaistus Utsjoelle jne. Myös autohifi on ollut merkittävä osa liiketoimintaa.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ Minera Auri Oy 0369236-4 Kirvestie 23B 33710 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Aimo Teva p. 0400732400 e-mail aimo.teva@minera-auri.com
REKISTERIN NIMI Minera Auri Oy: asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti rekisteröidyn oikeutettuun etuun (asiakas- ja yhteistyösuhteet), sopimukseen (palvelu- ja koulutussopimukset) ja lakisääteiseen velvoitteeseen (mm. kirjanpito, laskutus) perustuen. Tarvittaessa rekisteröidyltä pyydetään suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käytetään määriteltyihin tarkoituksiin kuten asiakas-, palvelu- ja yhteistyösuhteiden hoitoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, käsittäen myös markkinoinnin ja asiakasviestinnän kuten uutiskirjeet.

Rekisterinpitäjä pitää markkinointi-rekisteriä, joka on muodostettu yritysten- ja organisaatioiden julkisesti saatavilla olevista tiedoista, käsittäen myös yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Minera Auri Oy:lle .

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi/Yrityksen nimi, Postiosoite,
Puhelinnumero, Sähköpostiosoite.

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat Minera Auri Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Minera Auri Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Minera Auri Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Mikäli tietoja siirretään, se tehdään tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa käyttäen lain vaatimia turvatoimenpiteitä.
Rekisterin henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu ja siihen pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja ei säilytetä manuaalisissa rekistereissä.